Privacy Verklaring

De webwinkels: Marita-art.nl en Pink-art.nl zijn onderdeel van Atelier Wijngaarde. Deze privacy verklaring zal daarom ook voor deze beide webwinkels van toepassing zijn.

Contactgegevens:

Atelier Wijngaarde, Schipholtstraat 16A, 7534 CX Enschede, 06-50250125, KvK  64943771. Dajenne Wijngaarde is de Functionaris Gegevensbescherming van Atelier Wijngaarde zij is te bereiken via info@atelierwijngaarde.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Atelier Wijngaarde verwerkt uw persoonsgegevens in het geval u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt bijvoorbeeld per email of via het inschrijfformulier voor de inschrijving op een van onze workshops of cursussen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via het contact formulier op onze website:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

In het geval van een overeenkomst dienstverlening bijvoorbeeld bij deelname van een van onze evenementen, workshops of cursussen vragen wij de volgende informatie:

– NAW-gegevens van minderjarige personen en hun ouders/verzorgers
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@atelierwijngaarde.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Atelier Wijngaarde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het correct beantwoorden van uw e-mail vragen of verzoeken
– Afhandeling  betaling
– Verzenden nieuwsbrief en / of reclame indien u aangegeven heeft deze te willen ontvangen
– Telefonisch of e-mail contact
– Informeren over wijzigingen van diensten en producten
– Correcte aflevering van bestelde goederen en/of diensten
– Een juiste afhandeling en facturering van uw betaling
– Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de Belastingwet

Hoe lang en waarom we persoonsgegevens bewaren
De bewaartermijn die wij hanteren van uw gegevens is 7 jaar, mede om wettelijk te voldoen aan de Belasting wetgeving.

Geautomatiseerde besluitvorming
Atelier Wijngaarde neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een van ons van Atelier Wijngaarde tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Atelier Wijngaarde deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens zoals wijzelf deze hanteren. Atelier Wijngaarde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Bijvoorbeeld:

– Onze online boekhoudprogramma’s waarmee wij onze boekhouding en belastingen verwerken
– Onze hosting maatschappij van de website
– Onze hosting maatschappij van de webwinkels
– Ons online nieuwsbrieven systeem: via dit systeem worden de nieuwsbrieven verzonden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geplaatst worden door onze websites op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites je kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat je gebruikt

Onze website plaatst technische (ofwel functionele cookies)
Aangezien deze cookies niet of nauwelijks je privacy aantasten mogen wij deze -formeel gezien- zonder jouw toestemming plaatsen. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou.

Deze cookies gebruiken wij om:
– te onthouden welke informatie jij invult op eventuele contact formulieren en om jouw voorkeuren
– te onthouden wat zou moeten leiden tot gebruiksgemak van onze websites
– De websites te verbeteren wat betreft de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Social Media Cookies
Wij hebben buttons op onze website zodat jij eenvoudig onze Facebook pagina kunt bezoeken en/of promoten (“liken” of delen) op jouw eigen sociale netwerken. Hiervoor worden cookies geplaatst door deze netwerken zelf. Atelier Wijngaarde heeft hier geen invloed op. Als je wil weten hoe Facebook met jouw gegevens omgaat zal je zelf hun eigen Privacy Verklaring goed moeten doorlezen. https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Meer informatie over cookies? Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Your Online Choices

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Atelier Wijngaarde en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@atelierwijngaarde.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Uitschrijven van onze nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief van Atelier Wijngaarde vind je de mogelijkheid om je met ingang van direct af te melden van onze nieuwsbrieven. Je mist dan natuurlijk wel onze actie aankondigingen of updates rond nieuwe cursussen, evenementen en workshops.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Atelier Wijngaarde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@atelierwijngaarde.nl.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Heb je toch een klacht met betrekking tot ons privacy beleid?
Neem dan gerust contact met ons op via info@atelierwijngaardenl. We zullen dan al het mogelijke in het werk stellen om voor een oplossing zorgen. Ook willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Voor vragen kunt u mailen naar info@atelierwijngaarde.nlof bellen met Dajenne Wijngaarde Telefoon: 06-50 250 125.

Bovenstaande Privacy Verklaring is ge-update/aangepast per 23 mei 2018.